Många av våra kunder är superheros . En del visar det andra inte. Men här har vi batman vid namn Nix